Get Adobe Flash player

Būvdarbu vadīšana

Būvdarbu vadīšana

SIA „AZ-INTER” veic:
1) celtniecības darbu vadīšanu;
2) ceļu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;
3) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību;
4) tāmju dokumentācijas sastādīšanu;
5) projektēšanas dokumentu skaņošanu un atļaujas dokumentācijas saņemšanu;
6) objekta nodošanu ekspluatācijā;
7) projektu vadību;
8) objektu apkalpošanu pēc nodošanas.
Nepieļaujam vides piesārņošanu un sekojam, lai ietekme uz vidi, kas izriet no mūsu darbības, nepārsniegtu pieļaujamās normas. Izmantojam prasībām atbilstošus, drošus un videi draudzīgus materiālus, tehnoloģiju un tehniku.
Mūsu darbības principi ir: atbildība, savstarpējais atbalsts, kvalitāte un funkcionalitāte.