Get Adobe Flash player

Būvfirma SIA “AZ-INTER” dibināta 1993.gadā un ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā 2006.gadā.

SIA „AZ-INTER” darbojas gan kā galvenais būvuzņēmējs, gan apakšuzņēmējs, veicot celtniecības un projektēšanas darbus, tāmju dokumentācijas sastādīšanu, celtniecības variantu tehnisko un ekonomisko analīzi, projektēšanas dokumentu skaņošanu un atļaujas dokumentācijas saņemšanu, būvniecību, ēku rekonstrukciju un restaurāciju, tehnisko uzraudzību un būvniecības darbu kvalitātes kontroli, objekta nodošanu ekspluatācijā, projektu vadību, kā arī objektu apkalpošanu pēc nodošanas.

Savas darbības laikā būvfirma ir attīstījusies un pilnveidojusies, piesaistot kvalificētus inženierus un projektu vadītājus. Ir iegūti sertifikāti celtniecības darbu vadīšanai, restaurācijas darbu vadīšanai un uzraudzībai, ceļu būvdarbu vadīšanai, darba aizsardzībai un drošībai, ugunsdrošībai un aizsardzībai, kā arī tāmju sastādīšanai.

2003.gadā SIA “AZ-INTER” ir ieviesta un pārsertificēta integrētā kvalitātes vadības sistēma – ISO 9001 , ISO 14001, un OHSAS 18001. Vides aizsardzības pārvaldības sistēma izstrādāta izmantojot Eiropas Savienības direktīvas Nr. 761/2001 (EMAS) un ISO 14001 principus, kas kalpo par pamatu efektīvas un ilgspējīgas vides pārvaldes sistēmas izveidei.

Lai pilnveidotu savu profesionalitāti un spētu veikt aizvien apjomīgākus un tehnoloģiski sarežģītākus darbus, par labu pieredzes apmaiņas un apmācības iespēju uzskatām sadarbību ar citām būvfirmām.

SIA “AZ- INTER” kopā ar saviem sadarbības partneriem sastāda nopietnu projektēšanas un būvniecības spēku un var nodrošināt pasaules augstākajiem standartiem atbilstošu kvalitāti un drošību visās savās darbības jomās. Izvēloties SIA “AZ- INTER”, pasūtītājs iegūst uzticamu un drošu partneri savu projektu realizācijai.

Uzņēmums SIA „AZ-INTER” Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajos konkursos „Gada labākā būve” nominācijā „Elektromontāžas darbi” ir ieguvusi 2. vietu, kā arī nominācijā „Jaunbūve” iegūta veicināšanas balva.